Rykte och fastighet – ett städföretag håller dessa två saker rena och klanderfria

Oavsett om din fastighet är ett bostadshus eller en kommersiell lokal är den benägen att samla på sig damm, smuts och föroreningar. Rengöring är en oundviklig del av underhållet av alla fastigheter.

En bostadsägare som har bestämt sig för att göra sin fastighet ren har två alternativ – att göra en städning tillsammans med familjen eller anlita ett bra städföretag i Stockholm för flyttstädning. Med tanke på fördelarna med att ha ett professionellt team av städare för att utföra den ganska obehagliga uppgiften att städa huset, särskilt de svårare delarna såsom kök, badrum och toaletter, är de flesta husägare glada att få lämna över ansvaret. När det gäller städning av kommersiella fastigheter är den föredragna metoden att ge ett kontrakt till ett städföretag för denna städuppgift.

anlita ett billigt städföretag i stockholm

Arbetstider för städfirmor i Stockholm

Städning av bostäder utförs nästan alltid i dagsljus, såvida inte husägaren särskilt begär att arbetet ska utföras på kvällstid.

Dagsljuset är bäst eftersom när arbetet är avslutat kan de som bor där återgå till huset med tillräcklig tid att förbereda sin måltid på kvällen och vila på natten.

Men det motsatta gäller emellertid för utförandet av städning för kommersiella fastigheter som vanligtvis påbörjas efter avslutad kontorstid. Städarna utför städningen över natten och lämnar fastigheten långt innan kontorstiden påbörjas.

Skälen till detta är förstås enkla, när det gäller affärer är tid pengar. Därför skulle ingen affärsinstitution vilja ha sina öppettider besvärade på grund av en städning som lika effektivt kan utföras under natten.

Speciella krav på ditt städföretag

Städningen av ett hus omfattas inte av några licens- eller regleringsstandarder. Det som är avgörande i ett kontrakt för hushållsstädning är husägarens tillfredsställelse. Detta betyder inte att hushållsstädning inte är ett krävande uppdrag.

Möjligheten att en husägare kan visa sig vara alltför petig med kvaliteten på det utförda arbetet kan inte uteslutas. Men det finns inga fastställda riktmärken som ska uppfyllas.

När det gäller städtjänster i Stockholm för affärsbyggnader kan standarden för städning emellertid kräva uppfyllandet av specifika normer. Dessa är väsentliga för den dagliga verksamheten.

Standarden för städning

Vanligtvis relaterade till hälsa och säkerhet – som ska uppnås för ett sjukhus eller ett hotell, en restaurang eller ett laboratorium är vanligtvis extremt stränga och utgör en del av kontraktet som ingås mellan kund och städföretaget.

Sådana bestämmelser utgör kärnan i kontraktet, och misslyckandet att uppnå föreskrivna standarder kommer att kategoriseras som ett misslyckande. Därför måste det utvalda städföretaget utvärderas noggrant för att säkerställa att det har förmågan och erfarenheten att kunna leverera.

Hur ofta behövs deras städtjänster

Frekvensen för städning i hemmet är i allmänhet lägre. Detta eftersom privatpersoner i sin vardag i större utsträckning hjälper till att hålla omgivningarna rena. I allmänhet räcker en professionell städning en gång varje kvartal för det genomsnittliga hemmet.

När det gäller kommersiella anläggningar är frekvensen högre. Inte bara på grund av tätheten för anställda per kvadratmeter. Utan också på grund av ”trafiken” från leverantörer, kunder och tillfälliga besökare etc.

Det finns också en mindre benägenhet att städa upp hos de som vistas där i ”arbetet”. Pga känslor som ”sådana saker händer” och ”det är inte mitt jobb.” Och sedan är det frågan om att följa specifika standarder som inte är flexibla. Som den begränsade interna städpersonalen kan vara okvalificerade för eller sakna utrustning för att uppnå. Det finns därför ett mer frekvent behov av att ordna städtjänster här.

Vilken städfirma ska man välja

Mot bakgrund av det ovanstående är det viktigt att se till att du anlitar rätt städföretag i Stockholm. På grund av utvecklingen av appar kan du vara säker på att det finns tredjepartsbedömningar av sådana tjänsteleverantörer innan du anställer dem. Om du tecknar upp ett enskilt kontrakt, se till att alla villkor är tydligt specificerade.

Trevlig städning!